ECHT

e-learning platform

Elke transitie is een bewustwordingsproces binnen de maatschappij, waar verandering nodig is in de gedachten van het gedrag van mensen. Zonder deze verandering kan een positive transitie in bedrijven, overheden en de maatschappij niet plaatsvinden. De Sustainable Development Goals zijn leidraad voor de aanpak, denken en doen van ECHT. Hierbinnen ligt de focus van ECHT op de speelvelden van Energie en Circulariteit. ECHT zet in op het versnellen van deze transities met behoud van levensstijl en om de dag van Earth Overshoot Day naar de toekomst brengen.